Online szabványkönyvtár

Online SzabványkönyvtárA magyar nemzeti szabványok gyors és teljes körű elérhetősége érdekében a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) többéves előkészítő munkával, információs rendszerének fejlesztésével létrehozta és 2011 januárjától szándékában áll működtetni a magyar nemzeti szabványok Online Szabványkönyvtárát.

Ennek révén az interneten keresztül, egyéni – egyidejűleg csak egy személy által használható - jelszóval, bárhonnan, bármikor elérhető és olvasható minden érvényes és visszavont magyar nemzeti szabvány és a havonta megjelenő, a szabványosítással kapcsolatos legfrissebb és legfontosabb információkat tartalmazó Szabványügyi Közlöny teljes szövege. Az online könyvtár így megvalósítja a szabványokkal kapcsolatos ismeretszerzés esélyegyenlőségét, jelentősen csökkenti a szabványvásárlás, azaz a költséges, állandó figyelmet és törődést igénylő, saját (vállalati) szabványtár kiépítésének és fenntartásának kényszerét.

Magyar Szabványügyi Testület Online Szabványkönyvtár

Az Online Szabványkönyvtár lényegesen hatékonyabbá teszi a szabványosítási tevékenységet is, hiszen lehetőséget ad a legkeresettebb szabványok/szabványcsoportok és az ezeket alkalmazó szakemberek körének kiválasztására, valamint interaktív kapcsolatot teremt a szabványok alkalmazói és alkotói (a magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok) között. Ennek eredményeként az eddigieknél pontosabban meghatározhatók azok a szabványok, illetve szabványcsoportok (prioritások), amelyek esetében korszerűsítés, új szabvány kiadása, régi szabvány visszavonása szükséges. Nagy biztonsággal kijelölhetők azok a szakterületek is, ahol elengedhetetlen az európai szabványok kidolgozása során a hazai érdekek erőteljes érvényesítése, illetve fontossági sorrend állapítható meg az európai szabványok magyar nyelvű változatának elkészítésére.

A szabványokat minden, műszaki területen működő szakembernek alkalmaznia kell munkája során. Célszerű tehát a szabványalkalmazók ez irányú igényének felkeltése, illetve ez irányú szándékának támogatása, hiszen megfelelő nagyságú könyvtári taglétszám esetén egyenlő és mérsékelt költségszintű, közös teherviseléssel közkinccsé, mindenki számára elérhetővé válhat a teljes (érvényes, visszavont) nemzeti szabványállomány és a Szabványügyi Közlöny. Az előzetes elképzelések szerint a könyvtári tagok a szabványok vásárlásakor kedvezményt kaphatnak.

Hozzáférési díj kalkulálásának szempontjai

Nyilvánvaló, hogy az Online Szabványkönyvtár megnyitására és használatának széles körű elterjedésére csak mérsékelt, mindenki számára elfogadható szabványkönyvtári hozzáférési díj esetében van remény. Ennek alapfeltétele pedig az éveken keresztül állandó nagy szabványkönyvtári taglétszám.
Részben a közös költségviselés elvének érvényesülése, részben az alacsony költségszint azt igényli, hogy legalább 8000 legyen a könyvtári tagok száma. Ez évi 25000 – 30000 Ft közötti könyvtári tagsági díjat eredményezne. Ha a tagok száma ennél sokkal több, akkor ez a tagsági díj csökkenésével jár. Szervezetek, intézmények esetében, az MSZT szándéka szerint, tíznél több tagsági díj (jelszó) befizetése esetén a tíz feletti tagok után egyedi ár (árkedvezmény) kapható.

Az Online Szabványkönyvtár kipróbálása – demóverzió

Az Online Szabványkönyvtár működése megtekinthető az MSZT honlapján (www.mszt.hu) az Online Szabványkönyvtár – Demó cím alatt.
A tervezett online szolgáltatás előfizetési díjának kalkulálásához elengedhetetlen a várható taglétszám felmérése. Ezért a tesztelés (a demóverzió kipróbálása) után lehetőség van az Online Szabványkönyvtárba való előzetes bejelentkezésre/regisztrálásra. A bejelentkezés csak előzetes igényfelmérésre szolgál, így nem számít kötelezettségvállalásnak, viszont a bejelentkezőket az MSZT értesíteni fogja az online szabványjegyzékkel kapcsolatos hírekről, beleértve az előfizetési díj nagyságát és a megnyitás tényleges időpontját.

További információ >>