Miniszteri rendeletben a GMBSZ

GMBSZ 2012Megjelent a nemzetgazdasági miniszter 11/2013. (III. 21.) NGM rendelete a gáz csatlakozó vezetékekre és felhasználói berendezésekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról. A rendelet 2. melléklete a Műszaki Biztonsági Szabályzat (GMBSZ 2012)

A Műszaki Biztonsági Szabályzat (GMBSZ 2012) a rendeletben meghatározott követelmények teljesítését elősegítő, a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítésének, használatbavételének, üzemeltetésének, átalakításának, javításának, áthelyezésének, felülvizsgálatának, megszüntetésének műszaki biztonsági feltételeit és módját tartalmazó műszaki előírások gyűjteménye.

A rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2004. (II.13.) GKM és a 13/2004. (II.13.) GKM rendelet.

A rendelet a Magyar Közlöny 47. számában olvasható, mely innen is letölthető.

Forrás: gmbsz.hu